ประมวลภาพกิจกรรม ผอ.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ให้นโยบาย สพม.5