ประมวลภาพกิจกรรม ต้อนรับผู้อำนวยการ สมัย ลาเกลี้ยง